Donivante Accounting d.o.o.
Lijep pozdrav,
dobrodošli na stranicu knjigovodstvenog servisa Donivante accounting d.o.o.
Donivante Accounting d.o.o.
"Vaši poslovni problemi naš je posao."
Pružamo cjelovite knjigovodstvene usluge za svakoga. Naš tim sastoji se od vrhunsko osposobljenih i u praksi provjerenih knjigovodstvenih stručnjaka sa godinama iskustva.
Pružamo usluge
USLUGA KNJIGOVODSTVA | USLUGE RAČUNOVODSTVA | OBRAČUNI PLAĆA | POREZI I DRŽAVNA DAVANJA | ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Uvijek na usluzi našim komitentima.
Čekamo Vas!
USLUGA KNJIGOVODSTVA
 • Vođenje dnevnika
 • Vođenje glavne knjige
 • Knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u
 • Knjige blagajne i blagajničkih dnevnika
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga tražbina i obveza
 • Evidencija dugotrajne i kratkotrajne imovine
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Salda konti kupaca i dobavljača
 • Nadzornih knjiga uvoza i izvoza
 • Knjige putnih naloga
 • Izrada i predaja pratećeg JOPPD obrasca
 • Obračun amortizacije
USLUGE RAČUNOVODSTVA
 • Savjetovanje i analiza poslovanja sa klijentom
 • Mjesečne analize financijskog knjigovodstva
 • Izrada mjesečnog računa dobiti i gubitka
 • Obračun drugih dohodaka (ugovori o djelu, autorski honorari, studentski ugovori i slično)
 • Upravljanje i pregled uslugama e-porezna, e-mirovinsko, e-zdravstveno, e-fina
POREZI I DRŽAVNA DAVANJA
 • Obrada poreznih prijava građana, obrtnika, neprofitnih udruga
 • Dostavljanje obrazaca Poreznoj upravi
 • Obračun PDV-a i podnošenje svih dijelova PDV prijave
 • Sve obveze izvještavanja prema državi koje proizlaze iz zakona o računovodstvu
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Poraz na dodanu vrijednost
OBRAČUNI PLAĆA
 • Obračun plaća
 • Praćenje zakonskih promjena
 • Prijava i odjava zaposlenike na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Izrada mjesečnih i godišnjih platnih lista
 • Pohrana ugovora o radu zbog očuvanja tajnosti podataka
 • Izrada zahtjeva HZZO-u za refundaciju bolovanja
 • Obračun honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima
 • Izrada naloga za plaćanje poreza, doprinosa neto plaća i izrada propisanih izvještaja
 • R-Sm obrazac – Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima
 • ID obrazac – Izvješće o primicima od nesamostalnog rada
 • IP obrazac – Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu
ADMINISTRATIVNI POSLOVI
 • Izrada skladišnih dokumenata
 • Vođenje blagajničkog poslovanja
 • Priprema naloga za plaćanje ulaznih računa
 • Prikupljanje dokumentacije
 • Pregled računovodstvene dokumentacije za oblik
 • Početne procjene predmeta
 • Identificiranje nepravilnosti i nedosljednosti
 • Identificiranje područja gubitka
 • Izračuni i procjene ekonomske štete
 • Otkrivanje prijevara
 • Načini vrednovanja materijalne i nematerijalne imovine
 • Manipuliranje financijskim izvještajima
 • Procijene priznavanja prihoda i rashoda
Trebate knjigovodstveni servis?
Za sva pitanja, nejasnoće i dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte putem kontakt obrasca ili putem ostalih podataka.
 • Unska 2b, HR-10000 Zagreb
 • +385 1 6171 812
Donivante Accounting d.o.o.
Početna
Usluge
Kontakt
HR  |  EN